KL-Kunnossapidon ja Kil-Yhtiöt Oy:n kurssit Tampereella

Posted by juha.kyllonen at 10.32 aika 14.2.2019

Share:


KL-Kunnossapito ja KiL-Yhtiöt Oy järjestävät yhteistyössä ennakoivan voiteluhuollon kurssit Tampereella Sokos Hotelli Tornissa.

PERUSKURSSI 14.-15.2.2019
JATKOKURSSI 25.-26.4.2019

Ennakoivan voiteluhuollon peruskurssin teemana on tällä kertaa laakerivoitelu, jolla sitä nimitetään turbiinien laakerien voitelussa tai kiertovoiteluna Paperi-, sellu-, ja prosessiteollisuudessa.  Näitä kumpaakin järjestelmää, joilla on hieman eroavaisuuksia,
opiskelemme kurssilla. Järjestelmän toiminnan lisäksi tarkastelemme voiteluöljyn ominaisuuksia ja öljyn kunnon seurantaa.
Peruskurssilla paneudutaan voitelun ja järjestelmän ns. perusasioihin, taitoihin, joita tarvitaan päivittäisessä voitelun huollossa ja kunnon seurannassa.

Jatkokurssilla paneudutaan ennakoivan voiteluhuollon suunnitteluun, laitehankintaan,
dokumentaatioon ja seurannan suunnitteluun. Järjestelmien hankinnassa jää usein
huomioimatta riittävät dokumentit ja ohjeet, jotka ovat edellytyksenä hyvälle kunnon
seurannalle, revision suunnittelulle ja muita teknisiä tietoja, joita tarvitaan korjausten ja
tarkastuksien yhteydessä.